رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۰۶:۰۹ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

درس ۱۶ Challenges and accomplishments

interchange

درس ۱۶ اینترچنج ۳ درباره داوطلب شدن در کارها در کشورهای مختلف است و گرامر درس درخصوص نحوه بیان اهداف و دستاوردهاست. در ابتدا با تعدادی از کارهای داوطلبانه در کشورهای مختلف آشنا می شویم.

درس ۱۵ There should be a law

interchange

درس ۱۵ اینترچنج ۳ درباره مواردی است که در ایالات متحده یا سایر کشورها مخالف قانون است. گرامر این درس درخصوص بیان نظر و پیشنهاد و ضرورت انجام کاری است. در ابتدا با تعدادی از موارد مخالف قانون آشنا می شویم.

درس ۱۴ Behind the scenes

interchange

درس ۱۴ اینترچنج ۳ درباره پشت صحنه فیلم هاست. گرامر این درس درخصوص استفاده از جملات مجهول برای بیان فرایندها و کارهاست. در ابتدا واقعیت هایی را در مورد تعدادی از فیلم ها بیان می کنیم.

درس That's a possibility۱۳

interchange

درس ۱۳ اینترچنج ۳ درباره مواردی است که افراد را ناراحت می کند. گرامر این درس درخصوص استفاده از modal برای بیان احتمال، قضاوت یا ارائه پیشنهاد است. در ابتدا  کارهایی که باعث ناراحتی افراد می شود بیان می کنیم.

درس ۱۲ The right stuff

interchange

درس ۱۲ اینترچنج ۳ درباره کالاها و کسب و کارهایی است که در بازار موفق بوده اند. گرامر این درس درخصوص بیان منظور و نحوه بیان علت انجام کاری است. در ابتدا تعدادی از کسب و کارهای موفق را مرور می کنیم:

درس ۱۱ Life's little lesssons

interchange

درس ۱۱ اینترچنج ۳ درباره تجربیاتی است که افراد در زندگی می آموزند و گرامر آن درخصوص بیان تاسف از انجام دادن یا ندادن کاری در گذشته است. در ابتدا با این تجربیات و لغات جدید آشنا می شویم.

درس ۹ Improvements

interchange

درس ۹ اینترچنج ۳ درباره خدماتی است که هر روزه به ما پیشنهاد می شود و گرامر این درس درخصوص جملات سببی است. در ابتدا ۹ تا از این خدماتی که هر روزه ارائه می شوند در اینجا آمده است.
Home repairs = تعمیرات خانه

درس ۸ Lifelong learning

interchange

درس ۸ اینترچنج ۳ درباره یادگیری در طول زندگی است و گرامر این درس درخصوص استفاده از جراند برای بیان نحوه انجام کارها و همچنین would rather است. در ابتدا با ده رشته دانشگاهی محبوب آشنا می شویم:

درس ۷ The world we live in

interchange

درس ۷ اینترچنج ۳ درباره مشکلات زیست محیطی جهانی است که در آن زندگی می کنیم. گرامر این درس درخصوص مجهول حال استمراری و حال کامل است. در ابتدا با تعدادی از مشکلات زیست محیطی در ایالات متحده آشنا می شویم:

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب