رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۴۱:۱۲ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

درس ۱۲ Time for a change

fourcorners

درس ۱۲ فرکرنز۲ درباره اهداف شخصی و نقاط برجسته زندگی افراد است. در این درس نحوه عکس العمل به خبرهای بد و خوب را یاد می گیریم. گرامر این درس دربار استفاده است مصدر برای بیان منظور می باشد. در ابتدا عباراتی درباره اهداف شخصی یاد می گیریم.

درس ۱۱ Entertainment

fourcorners

درس ۱۱ فرکرنز ۲ درباره سرگرمی ها همانند فیلم و موسیقی است. در این درس درباره نحوه پیشنهاد دادن جملاتی را یاد می گیریم. گرامر درس درباره نحوه کاربرد so, too, either,neither است.

درس ۱۰ In a restaurant

fourcorners

درس ۱۰ فرکرنز ۲ درباره غذا، پیش غذا و مخلفات غذا است. در این درس یاد می گیریم که چطور در یک رستوران سفارش غذا بدهیم.

درس ۹ People

fourcorners

درس۹ فرکرنز ۲ درباره مشاغل افراد و این که کجا متولد شده اند و نحوه بیان اطمینان و عدم اطمینان در مورد یک موضوع است. گرامر این درس درباره گذشته ساده و گذشته فعل be می باشد.

درس ۸ Fun in the city

fourcorners

درس ۸ فرکرنز ۲ درباره مکان های دیدنی در یک شهر و صفاتی است که با آن می توان یک شهر را توصیف کرد. گرامر درس درباره توصیه و امکان انجام یک کار و همچنین صفت برترین است.

درس ۷ Shopping

fourcorners

درس ۷ فرکرنز ۲ درباره خرید کردن و نحوه چانه زنی بر سر قیمت است و صفاتی را برای توصیف لباس یاد می گیریم. گرامر این درس درخصوص صفت برتر برای مقایسه دو چیز است. همچنین نحوه کاربرد enough و too را بررسی می کنیم.

درس ۶ What's on TV

fourcornes

درس ۶ فرکرنز ۲ درباره تلوزیون و برنامه های مختلف آن است. در این درس یاد می گیریم چطور موافقت یا مخالفت خود را با یک موضوع بیان کنیم.

درس ۵ Health

fourcornes

درس ۵ فرکرنز ۲ درباره نام گذاری قسمت های مختلف بدن و رفتارهایی که برای سلامتی بدن انجام می دهیم، است. در این درس یاد می گیریم چطور مشکلات سلامتی و بیماری های خود را بیان کنیم و چگونه برای کسی آرزوی سلامت کنیم.

درس ۴ Life at home

dars4fourcorners

درس ۴ فرکرنز ۲ درباره اشیاء داخل خانه و کارهایی است که داخل خانه انجام می شود. همچنین درخصوص چگونگی بیان یک درخواست و موافقت با یک درخواست بحث می کند. گرامر این درس درباره چه مقدار و چند تا است.

درس ۳ Rain or shine

Rainorshine

درس ۳ فرکرنز ۲ درباره قیدهای شدت و Would you like است. همچنین یاد می گیریم چطور از کسی نظر بخواهیم یا نظر خودمان را درباره یک موضوع بیان کنیم.

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب