رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۳:۴۵:۳۹ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

درس ۱۲ On vacation

fourcornes

درس ۱۲ فرکرنز ۳ درباره فعالیت هایی که در تعطیلات می توان انجام داد و ورزش های سخت و خطرناک است. گرامر این درس درباره Gerunds فعل ing دار است.

درس ۱۱ Music

fourcornes

درس ۱۱ فرکرنز ۳ درباره نحوه دادن دستورالعمل چیزی از ابتدا تا انتها است. همچنین در مورد موزیک و کلمات مرتبط با آن بحث شده است. گرامر درس در مورد مجهول در زمان گذشته است.

درس ۱۰ Living your life

fourcornes

درس ۱۰ فرکرنز ۳ درباره ضمائر انعکاسی است و همچنین شرطی نوع دوم را توضیح می دهد. در این درس درباره نحوه عدم توصیه کردن به کسی و نحوه بیان این که روی توصیه کسی فکر می کنید توضیح می دهد.

درس ۹ Relationship

fourcornes

درس ۹ فرکرنز ۳ درباره رفتارها و نحوه عذرخواهی کردن و پذیرش عذرخواهی دیگران است. گرامر این درس درباره ساختار مصدر+صفت + It's و همچنین افعال دوکلمه ای جداشدنی و افعال معین است.

درس ۸ The environment

fourcornes

درس ۸ فرکرنز برای پاسخ تقریبی دادن به سوالات و همچنین نحوه اجتناب از پاسخ دادن است. گرامر این درس درباره شرطی نوع اول است و نحوه کاربرد more, enough, too many و غیره را توضیح می دهد.

درس ۷ Personalities

fourcornes

درس ۷ فرکرنز ۳ درباره ویژگی های شخصیتی است و گرامر آن درباره حال کامل ( ماضی نقلی) است. در این درس یاد می گیریم چطور نظر خود را بیان کنیم و در مورد موافقت یا عدم موافقت دیگران با یک موضوع سوال کنیم.

درس ۶ Organizing your life

fourcornes

درس ۶ فرکرنز ۳ درباره استفاده از زمان حال برای آینده است. هم حال استمراری و هم حال ساده می توانند برای بیان مفهوم آینده بکار روند. در این درس درباره پیغام گذاشتن و پیغام گرفتن بحث می کند.

درس ۵ Our world

fourcornes

درس ۵ فرکرنز ۳ درباره اظهار نظر کردن وقتی از موضوعی اطلاع ندارید و نحوه بیان باور نکردن یک مطلب است. گرامر این درس درباره مقایسه صفات و اسم ها و همچنین بیان صفت برترین است.

درس ۴ Interesting lives

fourcornesse

درس ۴ فروکرنز ۳ درباره بیان تجربیات گذشته است که با زمان حال کامل ( ماضی نقلی) بیان می شود که در این درس زمان حال کامل را با گذشته ساده مقایسه می کنیم.

درس ۳ Style and fashion

darsdoforcornez

درس ۳ فروکرنز ۳ درباره مد، ظاهر و انواع سبک های لباس پوشیدن قدیم و جدید است. این درس درباره نحوه پرسش برای پیدا کردن محل فروش کالایی خاص و درخواست برای کالا یا لباسی در رنگهای دیگر است.

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب