رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۴:۲۰:۱۸ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

درس ۱۴ Life Events and Plans

topnotchfundamentals

درس ۱۴ تاپ ناچ مقدماتی درباره برنامه ها و رویاهای افراد در آینده است. گرامر درس درخصوص be going to به معنای قصد انجام کاری را داشتن است. در ابتدا با لغات جدید آشنا می شویم:

درس ۱۳ Abilities and Requests

topnotchfundamentals

درس ۱۳ تاپ ناچ مقدماتی درباره توانائی ها و مهارتهاست و گرامر درس درخصوص can برای بیان توانایی انجام کار و could برای درخواست انجام کاری است. در ابتدا با لغات جدید آشنا می شویم:

درس ۱۱ Past Events

topnotchfundamentals

درس ۱۱ تاب ناچ مقدماتی درخصوص وقایعی است که در گذشته اتفاق افتاده است و گرامر درس نیز درباره زمان گذشته ساده و was, were است. در ابتدا با لغات جدید آشنا می شویم:
۱ go to the beach به ساحل رفتن

درس ۱۰ Food

topnotch

درس ۱۰ تاپ ناچ مقدماتي درباره غذا است و گرامر اين درس درباره اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش و بعضي کاربردهاي زمان حال ساده و استمراري است. در ابتدا با لغات جديد آشنا مي شويم:

درس ۹ Activities and Plans

topnotch

درس ۹ تاپ ناچ مقدماتي درباره برنامه ها و فعاليت هايي است که تصميم به انجام آنها داريم و همچنين نحوه بيان آب هوا است. گرامر اين درس درخصوص زمان حال استمراري و سوالي کردن اين زمان است.

درس ۸ Home and Neighborhood

topnotch

درس ۸ تاپ ناچ مقدماتي درباره توصيف بخش هاي مختلف خانه و محله است. گرامر اين درس درخصوص سوالي زمان حال ساده با where است. در ابتدا با لغات جديد آشنا مي شويم.

درس ۷ Activities

topnotchfundamentals

درس ۷ تاپ ناچ مقدماتی درباره کارهایی است که افراد در طی روز انجام می دهند و گرامر این درس درخصوص زمان حال ساده و قیدهای تکرار است. در ابتدا با لغات جدید آشنا می شویم.
۱ get up بیدار شدن؛

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب