رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۰۶:۵۰ ۲۰۲۳/۲۷/۰۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

مزایای تلفن همراه برای آموزش

تلفن های همراه همه جا به وضوح در دستان دانش آموزان هستند و گوشی های هوشمند و آیفونها و آندروئیدها رواج زیادی دارند. با کاهش قیمت ها و توانایی روزافزون محاسبات و قدرت پردازش تصویری، گوشی به طور گسترده در میان دانش آموزان استفاده می شود.

کاربرد گوشی های هوشمند در آموزش شیمی

گوشی های هوشمند، می توانند به عنوان ابزارهای آموزشی قدرتمند و مناسب با بسترهای نرم افزاری، به طور بالقوه در یادگیری موثر باشند. ابزار و قدرت محاسبات بسیار قدرتمند در گوشی های هوشمند، در تسهیل یادگیری فعال و پژوهش می تواند بسیار مؤثر باشد.

راههای پیشگیری از اسهال کودکان

اسـهال از دلايـل مهـم تأخيـر رشـد جسـمي کـودکان، سـوءتغذيه و مسـتعد شـدن در برابـر سـاير بيماريهـا درچنـد سـال اول زندگـی است. کـودکان که به اسهال دچار می شوند بـه علـت از دسـت دادن سـریع آب بـدن و عـدم مصـرف کافـی مایعـات و اسـتفراغ جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد.

از شیر گرفتن کودکان

تحقیقات نشان داده است کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند نسبت به کودکان که با شیر غیرمادر تغذیه شده اند، در سن ۷-۸ سالگی بهره هوشی بالاتری داشته اند و شاخص توده بدنی کودکانی که از شیر مادر استفاده کرده اند، بیشتر بوده است.

تاثیر بازی بر کودک

بازی به کودکان فرصتی برای تمرین رفتارهای مفید اجتماعی و تجارب افکار و احساسات جدید در محیطی امن و همراه با روابطی حمایت گونه می دهد. بازی می تواند به منظور برقراری ارتباط درمانی به کار رود و بزرگسالان می توانند از این طریق به دنیای درونی کودک راه یابند.

آموزش با زبان تصویر

زبان تصوير قادر است مؤثرتر از هر وسيلة ارتباطي ديگر، دانش بشر را نشر دهد. رشد زبان تصويري با تمركز، تعقل، تفكر، رشد دانش و علم ارتباط دارد و حداکثر بیان در زبان تصویری، بیرون می ریزد.

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب