رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۲:۱۷:۵۷ ۲۰۲۱/۱۸/۰۵     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

درمان سندرم پیش از قاعدگی با هیپنوتیزم

jensi

تاکنون درمانهای متنوع و متفاوتی برای این سندرم به کار رفته است. اگرچه پاتوفیزیولوژی دقیق این سندرم شناخته شده نیست و درمان قطعی برای آن وجود ندارد و اغلب از درمان علامتی و دارویی استفاده می شود.

روابط جنسی در بارداری

jensi

رضایت از رابطه جنسی یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی زناشویی است و کسانی که رضایت جنسی بیشتری دارند به طور قابل ملاحظه ای کیفیت زندگی بهتری را نسبت به آنهایی که رضایت جنسی ندارند، گزارش می دهند.

سازگاری زناشویی

zanashuei

سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت دارند و از کنار هم بودن لذت می برند. زوجینی که سازگاری زناشویی بیشتری دارند، به واسطه روابط اجتماعی، عاطفی و جنسی رضایت بخشی که دارند، به تامین سلامت جسمانی و عاطفی یکدیگر کمک می کنند.

راهکارهایی برای جلوگیری از ازدواج سپید

ezdevajsefid

امروزه ازدواج سپید به عنوان یکی از تهدیدهای مهم پیشِ روی خانواده ایرانی قرار دارد؛ در این نوع از روابط، زن و مرد بدون هیچ گونه تعهد قانونی، با یکدیگر زندگی می کنند و بدون هیچ گونه مسئولیتی نیز از هم جدا می شوند.

رضایت زناشویی چیست

zanashoei

دو عضو  اساسی در خانواده، زن و مرد می باشند که استحکام این نهاد منوط به رضایت آنها از زندگی زناشویی می باشد. رضایت زناشویی به میزان و کیفیت بهره مندی و رضایت افراد از زندگی زناشویی اشاره دارد. رضایت زناشویی به معنی مقایسه بین انتظارات زوجین در تجارب زندگی است.

الگوهای ارتباطی زوجین

algoertbatzaujain

طرز برقراری ارتباط با همسر، در درک بهتر از هم و  پیش بینی الگوهای رفتاری و ارتباط آنها بسیار موثر است؛ به ویژه در زمان حل و فصل مشکلات و چالش های روزمره ای که پیش روی اکثر زوج ها قرار می گیرد.

اثرات گیاهان دارویی در درمان اختلال عملکرد جنسی

jensi

تحقیقات متعددي پیرامون بررسی اثرات گیاهان دارویی مختلف در درمان اختلال عملکرد جنسی انجام شده اسـت. عنوان مثـال از برخـی گونـه هـاي پسـته، زعفـران، سـیاه دانـه، زنجبیل و جینسینگ دردرمـان اخـتلالات جنسـی اسـتفاده شـده است.

اختلال عملکرد جنسی

jensi

اختلال عملکرد جنسی شـایع تـرین مشـکل روانی در جمعیت عمومی می باشـد، بـه گونـه اي کـه ۴۱ %زنـا ن سنین باروري و ۳۱ % مردان سطح جهان را درگیر کـرده اسـت.این اختلال، صرف نظر از شیوع بالا داراي اثرات روانـی و فیزیولوژیکی متعددي بوده، که نه تنها منجر به تاثیر سوء بـر کیفیت زن

راه اندازی خانه های سلامت ویژه دختران فراري

dokhtaranfarari

دختران فـراری پـس ازترك خانه با مسائل تهدید کننده سلامت جسـمی، روانـی و اجتمـاعی مواجه می شوند. دختران فراری خیابانها را بـه عنـوان راهـی بـرای فـرار از مشـکلات انتخاب می کننـد و بـه آواره هـای طرد شده جامعه تبـدیل می شـوند .

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب