رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۷:۱۸:۱۴ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

درس ۱۰ Ethics and Values

topnotch

درس ۱۰ تاپ ناچ ۲ درباره ارزش ها و اصول اخلاقي و دوراهي ها بر سر مسائل اخلاقي در زندگي است. گرامر اين درس در خصوص جملات شرطي مي باشد. در ابتدا با عبارت هاي جديد آشنا مي شويم:

درس ۹ Living in Cyberspace

topnotch

درس ۹ تاپ ناچ ۲ درباره فضاي مجازي و  اينترنت است. گرامر درس درخصوص استفاده از مصدر براي بيان منظور است. در ابتدا با عبارات و کلمات جديد آشنا مي شويم:

درس ۸ Art Exhibit

topnotch

درس ۸ تاپ ناچ ۲ درباره هنر و توصيف کارهاي هنري است. گرامر درس درخصوص مجهول کردن جمله هاي معلوم است. در ابتدا با عبارات و لغات جديد آشنا مي شويم.

درس ۷ The Psychology of Color

topnotch

درس ۷ تاپ ناچ ۲ درباره رنگ ها است و گرامر درس درباره مصدر و جراند است در ابتدا با عبارتهاي جديد آشنا مي شويم:
I'm just pulling your leg = من فقط باهات شوخي مي کنم

درس ۶ Eating Well

topnotch

درس ۶ تاپ ناچ ۲ درباره غذا و عادات غذايي است. گرامر درس درخصوص used to به معناي کاري که قبلنا انجام مي داديد ولي حالا ترک کرده ايد، است. در ابتدا با عبارات و کلمات جديد آشنا مي شويم:

درس ۴ Cars and Driving

topnotch

درس ۴ تاپ ناچ ۲ درباره قسمت هاي مختلف اتومبيل است و گرامر درس درخصوص گذشته استمراري و افعال دوکلمه است. در ابتدا با عبارت ها و کلمات جديد آشنا مي شويم:

درس ۳ Staying in Hotels

topnotch

درس ۳ تاپ ناچ ۲ درباره اقامت در هتل است و گرامر درس درخصوص زمان آينده ساده است. در ابتدا با کلمات جديد آشنا مي شويم:
smoking= سيگاري
non- smoking = غيرسيگاري
a single room = اتاق يک تخته

درس ۲ Going to the Movies

topnotch

درس ۲ تاپ ناچ ۲ درباره فيلم و سينما است و گرامر درس درخصوص حال کامل مي باشد. در ابتدا با عبارت هاي جديد آشنا مي شويم:
a bunch of great = a lot of
 miss = I didn't see
 I've heard = They say

درس ۱ Getting Acquainted

topnotch

درس ۱ تاپ ناچ ۲ درباره رسم و رسومات مختلف احوال پرسي در سراسر جهان است و گرامر درس درخصوص حال کامل (ماضي نقلي) است. در ابتدا با عبارات جديد آشنا مي شويم:
You look familiar = شما آشنا به نظر مي رسيد

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب