رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۲۲:۴۴ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

کره برترین نظام آموزشی جهان را دارد

رتبه بندی ده کشور برتر در نظام آموزشی بدین ترتیب است: کره جنوبی رتبه نخست، ژاپن در رتبه دوم، پس از آن سنگاپور در رتبه سوم، هنگ کنگ در رتبه چهارم، اما فنلاند پس از آنکه در سال های گذشته در صدر قرار داشت، در مرتبه پنجم قرار گرفت، بریتانیا رتبه ششم را به خود اختصاص داد، و

سواد بصری

ســواد بصــري در کنــار ســواد متنــي، اغلــب به عنــوان يــک مؤلفــة سـواد عمومـي تلقـي مي شـود کـه بـراي تفکـر انتقـادي و ظرفيـت فکـري افـراد ضـروري اسـت.

حکم مراجع در خصوص رمزارزها

رمزارز یکی از گونه های پول مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده؛ و گونه ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول  تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری کنترل می شود و معمولا به شکل نامتمرکز، یعنی بدون وابستگی به یک بانک کار می ک

مهارت های زندگی

مهارت هاي زندگی، مجموعه اي از توانایی ها هستند که زمینه سازگاري و رفتار مفید را براي فرد فراهم می کنند. این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا مسئولیت و نقش هاي اجتماعی اش را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست ها، انتظارات و مشکلات رو به رو شود.

گردشگری هوشمند

گردشگری هوشمند موجب تسهیل تجارب گردشگران، بهبود و اثربخشی بیشتر مدیریت مقصد گردشگری می شود.

نقش اینستاگرام در کووید ۱۹

اینستاگرام می تواند از طریق انتشار اطلاعات ضروری و صحیح، نقش حیاتی و اثرگذاری را در مدیریت حوادث و فجایع طبیعی و اجتماعی اجرا نماید.

نقش شبکه های اجتماعی در فجایع طبیعی

 شبکه های اجتماعی اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار کاربران قرار می دهند و جریان انتشار اطلاعات در چنین شبکه هایی بیشتر و سریع تر از رسانه های دیگر است.

هســتان نگاری چیست

هســتان نگاری به عنــوان یــک واژه، ترکیبــی اســت از دو کلمــه آنتــو (هســتی) و لــوژی (مطالعــه) کــه در ابتــدا، در دانــش فلســفه بــرای مطالعــه وجــود و هســتی موجودیت هــای جهــان از طریــق دســته بندی جامعــی از آنهــا ظهــور کــرده اســت.

سیزده به در

شاید یکی از دلایل حفظ سیزده به در در میان مردم به مناسبت هم نام بودن این روز با نام تبستر یا ایزد و ستاره باران بوده باشد و مردم برای نیایش و درخواست باران برای کشاورزی بیرون می روند. جشن تیرگان یا آب ریزان در روز سیزده از ماه تیر (تیرآذر) برپا می کنند.

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب