رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۱:۴۰:۲۹ ۲۰۲۱/۲۲/۱۰     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

چطور آوای قرآن موجب تاثیر مثبت بر بیماران می شود

ghoran

یكي از مهمترين روشهاي طب تكميلـي، موسـيقي و آوا درماني است و يكي از زيباترين آواها، صوت زيباي حاصل از تلاوت آيات قرآن كريم با نظم مخصوص بـه خـود اسـت كـه به عنوان يكي از با شكوه ترين ابعاد اعجاز قـرآن كـريم مطـرح مي باشد.

آیا واکسیناسیون کودکان عوارض دارد

vaccinasion

ايمني زايي توسط واكسن موفقيت چشمگير و مقرون به صرفهاي را در پيشگيري از بيماريهاي عفوني به دست آورده است. هدف ايمن سازي، حفاظت فرد و جامعه در برابر بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن است.

تاثیر سیگار بر حنجره و صدا

hanjareh

صوت صدايي اسـت كـه در اثـر ارتعـاش تارهـاي صوتي ايجاد مي شود. اخـتلالات صـوت در نتيجـه نقـص در ساختار يا عملكرد هر قسمتي از مسير صـوتي در فراينـدهاي تنفس، آواسازي و تشديد رخ مي دهد.

راه های پیشگیری فشار خون

fesharkhon

فشار خون بالا، به دليل همراهي بـا بيمـاريهـاي قلبـي عروقي، كه يك علت منجر به مرگ اسـت و نيـز همراهـي بـا بيماري هاي عروق مغزي، يكي از مهمترين مشكلات سـلامتي در جامعه مي باشد. به منظور كاهش شـيوع فـشار خون بالا، دانستن فاكتورهاي مسبب و پيشگيري كننـده از آن ضروری است.

کاهش وزن با تحریک الکتریکی

kaheshvazn

چاقي يكي از شايعترين مشكلات سلامتي در دنياست كـه شيوع آن در حال افزايش اسـت و اخـتلالات متعـددي نظيـر پرفشاري و ديابت به عنوان عوارض آن مطرح مي باشند. این عوارض در شاخص توده بدنی بالاتر و وجود چاقی شکمی یا احشائی شدیدتر است.

کم خونی و راهکارهای رفع آن

kamkhoni

كم خوني يكي از مشكلات بهداشت عمومي در سراسر دنيا است كه عواقب بسيار جدي بـراي سـلامت انـسان و توسـعه اقتصادي و اجتماعي دارد. واضح ترين آثار كم خوني بر سلامت مثل افزايش خطر مرگ و مير مادري و كودكي به خوبي مستند شده است.

رفع درد سزارین با ماساژ

sezareian

سـزارين نيـز ماننـد هـر عمـل جراحي ديگري در كنار اثرات درماني خود عواقبي را به دنبال دارد كه از جمله مي توان به آسيب قسمت هاي لگنـي، عفونـت رحمي، خونريزي و درد اشاره كرد.

اثر مخرب وضعيت جلوآمده سر

sar

از مشكلات عمده زندگي صنعتي امروزي، اختلالاتي است كه ناشي از وضعيت هـاي نامناسـب روزمـره و عـدم اسـتفاده صحيح از عضلات به دليل زندگي ماشيني ايجاد مـي شـود كـه موجب بروز ناهنجاريهايي در وضـعيت بـدن مـي شـود.

عوامل ایجاد بیماری های قلبی

bimarighalbi

در طي دو قرن گذشته شيوع بيماريهاي قلبي عروقي رو به افزايش بوده به طوري كه در حال حاضر ايـن بيمـاري بـه عنوان علت اصلي مـرگ وميـر و نـاتواني در جهـان شـناخته مي شود و عامل ۵۰ %مرگ ومير در كشـورهاي پـيشرفتـه و ۲۵ %مرگ ومير در كشـورهاي در حـال توسـعه را بـه خـود اختصاص مي

درمان آسم با ورزش

asm

آسم نوعي بيماري انسداد مزمن تنفسي مـي باشـد. که سبب ايجاد اختلالات عفوني راه هاي هوايي مـي شـود. علائـم رايج اين بيماري شامل خس كردن، تنگي نفس و سفتي سـينه و سرفه در افـراد مبـتلا مـي باشـد.

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب