رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۳:۵۶:۰۴ ۲۰۲۱/۲۴/۰۹     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

تاثیر کمبود روی بر کودکان

روی یكي از عناصر اصلي و اساسي بدن است و بعد از آهن بيشترين ميزان در بدن را داراسـت. کمبود روی باعث کاهش اشتها و توقف رشد و افزایش بروز عفونت می شود.

تاثیر سیگار بر جنین

سيگار كشيدن يكي از مشكلات جهان امروز است كه سلامت انسان ها را به شدت تهديد مي كند و زنان باردار كه از گروه هاي آسيب پذير جامعه هستند نيز از صدمات و عوارض آن مصون نيستند.

روش های کاهش درد زایمان

درد زايمـان و روش هـاي تـسكين درد يكـي از بزرگتـرين نگراني هاي مادر و خانواده وي مي باشد. روش هاي مورد استفاده جهت تـسكين درد زايمـان بـه دو گـروه عمـده روش هـاي دارويـي و غيـر دارويـي تقـسيم مـي شـود .

اثر مواد مخدر بر مادر و جنین

مواد مخدر داروهايي هستند كه از گياه خشخاش مشتق شده و سبب دپرسيون سيستم اعصاب مركزي مي شوند. اعتياد به مواد مخدر منجر به عوارض شديد و مرگبار مي شود، بدن قادر به دفع اين مواد نبوده در نتيجه آنها را متابوليزه كرده و سپس در بافت چربي ذخيره مي كند.

بررسي تركيب شير مادر

بررسي تركيب شير مادر اطلاعات مهمي را در مورد انرژي و مواد مغذي دريافتي شيرخواران یک تا شش ماه كه از نظر تغذيه اي كاملاً وابسته به شير مادر هستند، به دست مي دهد. سازمان بهداشت جهاني تغذيه انحصاري با شير مادر را تا شش ماهگي براي شيرخواران توصيه كرده است.

عوارض چاقی در کودکان

شيوع چـاقي در دهـه گذشـته افزايش داشته كه علل اين افزايش شيوع مواردي مانند افـزايش كـالري دريـافتي و چربـي غـذاهاي مـصرفي، افـزايش مـصرف غذاهاي آماده و نوشابه هاي شيرين، افزايش صـرف وقـت بـراي مـشاهده تلويزيـون و بـازيهـاي كـامپيوتري، كـاهش فعاليـت فيزيكي، افزايش مصرف م

بهترین سبک تربیت فرزندان

سبک تربیتی که والدین دارند بر سلامت فرزندان و نحوه رفتار آنها تاثیر می گذارد. سه شيوه فرزند پروري مقتدرانه، مستبدانه و سهل گيرانه وجود دارد.

کاهش درد زایمان با موسیقی

درد زايمان پديده اي است كه در طول ساليان گذشته مهار آن با دشواري صورت گرفته است. داروهاي مخدر و روشهاي بي دردي منطقه اي و موضعي در كاهش درد زايمان كاربرد دارند، وليكن داراي عوارض جانبي روي مادر و جنين مي باشند كه مصرف آنها را محدود مي نمايد.

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب