رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۴۵:۲۲ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

نارضایتی از رابطه جنسی، می تواند به مشکلات عمیق در رابطه جنسی، و ایجاد تنفر از همسر، دلخوری، حسادت، رقابت، حس انتقام گیری، احساس تحقیر، احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر  آن منجر شود. این مسائل توسط تنش ها و اختلافات، تقویت شده یا در قالب آنها تجلی و بروز می یابد و به تدریج شکاف بین همسران را، عمیق تر می سازد. یکی از روش های درمان اختلالات جنسی روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد است. در این روش هدف تغییر درونی ( افکار مربوط به خود) و تغییر بیروین (عملکرد) در رفتار کلامی است، در حقیقت، این نوع درمان قابلیت تغییر افکار، احساسات افراد و روشی که آنها می خواهند دست به حل مساله بزنند را با تکنیک های خاص خود دارد. در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اعتقاد بر این است که افکار، فرآورده یک ذهن طبیعی اند. آنچه که افکار را تبدیل به باور می کند، آمیخته شدن فرد به محتوای افکار است. این روش درمانی در پی آن است به افراد کمک کند که به طور انعطاف ناپذیر تسلیم افکار و قوانین ذهنی شان نباشند، و در عوض، شیوه هایی برای تعامل موثرتر با دنیایی که به طور مستقیم تجربه می شود، بیاند. این روش با تمرینات خاص خود به افراد می آموزد که افکار را فقط افکار، احساسات را فقط احساسات، خاطرات را فقط خاطرات و احساس های بدنی را فقط احساس های بدنی ببینند. تکنیک های درمان پذیرش و تعهد بر کاهش آمیختگی شناختی تاکید زیادی دارند. یعنی فرد بتواند یک فکر را فقط یک فکر ببیند ( پذیرش) و نه یک حقیقت، و در نتیجه طبق آن فکر، احساس و عمل نمی کند (گسلش). تمرینات این روش به فرد کمک می کند که با خودپنداره بدنی به شیوه متفاوت تعامل داشته باشد. هنگامی که فرد با وجود افکار، مطابق آنها رفتار نمی کند و احساس و رفتاری را در راستای ارزش های فردی اش ( نه افکار) انجام می دهد تجربه جدیدی خواهد داشت؛ اگر تاکنون به دلیل افکار و یا احساسات ناخوشایند کاری را انجام نمی داد و این بار با وجود آن افکار و احساسات عمل می کنند و متوجه خواهد شد که توان انجام آن را دارد و همچنین این تغییر در عملکرد و انجام عمل متعهدانه می تواند منجر به تغییر درنگرش افراد  شود.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب