رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۴۲:۱۶ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

interchange

درس ۱۶ اینترچنج ۱ درباره تغییرات در زندگی است و گرامر آن درخصوص نحوه بیان تغییرات در زمان های مختلف و همچنین افعالی است که بعد از آنها مصدر با to می آید. در ابتدا با تعدادی از تغییرات در زندگی افراد آشنا می شویم.

change school= تغییر مدرسه؛    turn ۱۸= ۱۸ساله شدن؛    get a driver's license= گواهینامه رانندگی گرفتن؛    graduate from school= از مدرسه فارغ التحصیل شدن؛    travel abroad= مسافرت به خارج از کشور؛    move to new city= به شهر جدید نقل مکان کردن؛    fall in love= عاشق شدن؛    get married= ازدواج کردن؛    have children= بچه دار شدن

مکالمه:  catching up دیدن کسی بطور اتفاقی پس از مدت ها

Diane:‎ Hi, Kerry.‎ I haven't seen you in ages.‎ How have you been?‎
دیانا: سلام کری. خیلی وقت است تو را ندیده ام. حالت جطوره؟
Kerry:‎ Pretty good, thanks.‎
کری: خوبم، ممنون
mokalemeinterchange Diane:‎ Are you still in school?‎
دیانا: هنوز در مدرسه هستی؟
 Kerry:‎ No, not anymore.‎ I graduated last year.‎ And I got a job at Midstate Bank.‎
کری: نه، دیگر نه. پارسال فارغ التحصیل شدم و یک شغل در بانک میداستیت بدست آوردم.
Diane:‎ That's great news.‎ You know, you look different.‎ Have you changed your hair?‎
دیانا: خبر خوبی بود. می دانی شما تغییر کرده ای. موهایت را تغییر داده ای؟
Kerry:‎ Yeah, it's shorter.‎ And I wear contacts now.‎
کری: بله کوتاهتر شده است و حالا لنز می گذارم.
 Diane:‎ Well, you look fantastic!‎
دیانا: خوب شما عالی به نظر می رسید!
 Kerry:‎ Thanks, so do you.‎ And there's one more thing.‎ Look!‎ I got engaged.‎
کری: ممنون شما هم و یک چیز دیگر. نگاه کن من نامزد کرده ام.
Diane:‎ Congratulations!‎
دیانا: تبریک می گویم.

گرامر: بیان تغییرات در زمان های مختلف در شکل زیر نشان داده شده است.

gramerinterchange

بعد از برخی افعال در انگلیسی مصدر با to می آید به مثال های زیر نگاه کنید.

gramerdarsinterchange

مکالمه: Planning your future برنامه ریزی برای آینده

Alex:‎ So, what are you going to do after graduation, Susan?‎
الکس: خوب، می خواهی پس از فارغ التحصیلی چیکار کنی؟
 Susan:‎ Well, I've saved some money, and I think I'd really like to travel.‎
سوزان: خوب، من مقداری پول پس انداز کرده ام و فکر کنم حقیقتاً دوست دارم مسافرت بروم.
Alex:‎ Lucky you.‎ That sounds excitinggramerdarsinterchange!
الکس: خوش به حالت. هیجان انگیز به نظر می رسد!
Susan:‎ Yeah.‎ Then I plan to get a job and my own apartment.‎
سوزان: بله. سپس برنامه دارم یک شغل بدست آورم و آپارتمان خودم را داشته باشم.
Alex:‎ Oh, you're not going to live at home?‎
الکس: آه شما نمی خواهی در خانه زندگی کنی؟
Susan:‎ No, I don't want to live with my parents - not after I start to work.‎
سوزان: نه من نمی خواهم با والدینم زندگی کنم- نه بعد از اینکه شروع به کار کنم.
 Alex:‎ I know what you mean.‎
الکس: می دانم منظورت چیه.
Susan:‎ What about you, Alex?‎ Any plans yet?‎
سوزان: در مورد تو چیه الکس؟ هنوز برنامه ای نداری؟
 Alex:‎ I'm going to get a job and live at home.‎ I'm broke, and I want to pay off my student loan!‎
الکس: من می خواهم شغلی به دست آورم و در خانه زندگی کنم. من ورشکسته ام و می خواهم وام دانشجویی ام را پرداخت کنم

Reading

readinginterchange

Ask any top athlete or successful businessperson and they will tell you the importance of setting goals.‎ Goal setting can motivate you and give your life direction.‎ It seems easy, right?‎ Just write down a list of things you want to achieve and then do them.‎ Well, it's not that easy!‎ Effective goal setting happens on several levels.‎ First, you create a big picture of what you want to do with your life.‎ At this point, you decide what large-scale goals you want to achieve.‎ Second, you divide these into smaller and smaller tasks.‎ Third, you put the smaller tasks into a rough time line.‎ Finally, once you have your plan, you start working to achieve it.‎ How do you know what your large-scale goals are?‎ These questions can help you get started
 

از هر ورزشکار برتر یا یک کارمند موفق سؤال کنید و آنها اهمیت تعیین اهداف را به شما خواهند گفت. تنظیم هدف می تواند به شما انگیزه دهد و به زندگی شما جهت دهد. به نظر آسان می رسد، درست است؟ فقط لیستی از کارهایی را که می خواهید به آنها برسید بنویسید و سپس آنها را انجام دهید. خوب ، خیلی راحت نیست! تنظیم هدف موثر در چندین سطح روی می دهد. اول ، شما یک تصویر بزرگ از آنچه می خواهید در زندگی خود انجام دهید ایجاد می کنید. در این مرحله ، شما تصمیم می گیرید که چه اهداف کلانی را می خواهید به دست آورید . دوم ، شما این اهداف را به کارهای کوچکتر و کوچکتر تقسیم می کنید. سوم ، کارهای کوچکتر را در یک خط زمانی  تقریبی قرار می دهید. سرانجام ، هنگامی که برنامه ریزی خود را انجام دادید ، برای دستیابی به آن شروع به کار می کنید. چگونه می دانید اهداف کلان شما چیست؟ این سوالات می توانند به شما در شروع کار کمک کنند.

- Career :What level do you want to reach in your career?‎
 Family: What kind of relationship do you want with the people in your family?‎
Community Service: How do you want to give back to your community?‎
 Financial :How much money do you want to earn?‎ How much do you want to save?‎
Creative: Do you want to achieve any artistic goals?‎ r.‎
Physical :How will you stay in good physical shape throughout your life?‎
Education: What do you want to learn?‎ How will you learn it?‎
Recreation: How do you want to enjoy yourself?‎

- شغل: می خواهید در حرفه خود به چه سطحی برسید؟
  خانواده: با افراد خانواده خود چه نوع رابطه ای می خواهید؟
خدمات اجتماعی: چگونه می خواهید به جامعه خود خدماتی را بازگردانید؟
  مالی: چقدر می خواهید درآمد کسب کنید؟ چقدر می خواهید پس انداز کنید؟
خلاقیت: آیا می خواهید به اهداف هنری برسید؟
جسمی: چگونه می توانید در طول زندگی در وضعیت بدنی خوبی قرار بگیرید؟
تحصیلات: چه چیزی را می خواهید یاد بگیرید؟ چگونه آن را یاد خواهید گرفت؟
تفریح: چگونه می خواهید از خودتان لذت ببرید؟

process

Write down your goals and think about them carefully.‎ Are they realistic?‎ How important are they?‎ Rank them in order from most important to least important.‎ Then follow the process above to make your long-term plan.‎ Remember, your goals can change with time.‎ Look at them regularly and adjust them if necessary.‎ And be sure your goals are things you hope to achieve, not things others want.‎

طرز عمل

اهداف خود را یادداشت کنید و با دقت در مورد آنها فکر کنید. آیا آنها واقع بین هستند؟ چقدر مهم هستند؟ آنها را به ترتیب از مهمترین تا کمترین ها مرتب کنید. سپس فرآیند بالا را دنبال کنید تا برنامه بلند مدت خود را تهیه کنید. به یاد داشته باشید ، اهداف شما می توانند با گذشت زمان تغییر کنند. مرتباً به آنها نگاه کنید و در صورت لزوم آنها را تنظیم کنید. و مطمئن باشید اهداف شما چیزهایی هستند که شما می خواهید به آنها برسید ، نه چیزهایی که دیگران می خواهند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب