رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۷:۵۷:۳۹ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

selectreadingpreintermediate

Baseball Fans Around the World

طرفداران بیس بال در سراسر جهان

tarnomehpreintermediate

tarjomepreintermediate
Baseball is a very popular sport in Asia, North America, South America, and even Europe.‎ While the rules of baseball are similar from country to country, the behavior of baseball fans is very different.‎ Here's a look at some of the differences in fan behavior around the world

 بیس بال ورزش بسیار محبوبی در آسیا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و حتی اروپا است. درحالیکه قواعد بازی از کشوری به کشور دیگر مشابه است اما رفتار هواداران بیس بال بسیار متفاوت است. در اینجا نگاهی به تفاوت های رفتاری هواداران در سراسر جهان می اندازیم.

In Japan
Baseball fans in Japan are loud-really loud.‎ The sound of chants, cheering, drums, and trumpets continues nonstop throughout a baseball game in Japan.‎ When a team goes to bat, their fans sing a different song for each batter at the plate.‎

در ژاپن

هواداران بیس بال در ژاپن بسیار پرسر و صدا هستند. صدای آوازها، تشویق ها، طبل ها و شیپورها بدون توقف در طول یک بازی بیس بال در ژاپن ادامه پیدا می کند. وقتی یک تیم برای ضربه زدن می رود، هواداران آواز متفاوتی برای هر بازیکنی که در محل مخصوص ضربه می زند، می خوانند.

And even when their team is losing badly, Japanese fans continue to yell and scream.‎ Foreign baseball players in Japan are often surprised that the fans never boo a player.‎ According to the American pitcher Brian Warren, baseball is more fun in Japan.‎ "When I used to play in Venezuela;‎' Warren said, "fans threw things at me when I didn't pitch well.‎" This never happens in Japan

و حتی وقتی تیمشان بدجوری می بازد، هواداران ژاپنی به جیغ و فریاد ادامه می دهند. بازیکنان بیس بال خارجی در ژاپن اغلب متحیرند که چرا هواداران هیچ وقت یک بازیکن را هوو نمی کنند.  به گفته برایان وارن پرتاب کننده آمریکایی بیس بال در ژاپن مفرح تر است. او می گفت: وقتی در ونزوئلا بازی می کردم، وقتی پرتاب خوبی نداشتم، هواداران به سمت من چیزهایی را پرت می کردند. این اتفاق هرگز در ژاپن نمی افتد.

When a Japanese player hits a home run, the fans give the biggest cheer of all-a banzai cheer.‎ That's when the fans yell with both of their arms above their heads

وقتی یک بازیکن ژاپنی یک گل می زند. هواداران بزرگترین تشویق بانازای را انجام می دهند و آن وقتی است که هواداران با فریاد هر دو دست را بالای سر می برند.

In Korea
Baseball fans in Korea are just as loud as the fans in Japan!‎ In Korea, many fans use thundersticks to cheer their team on.‎ Thundersticks are long plastic tubes that are sold in pairs.‎ A fan hits the two thundersticks together to make a loud noise, encouraging their favorite players ( or distracting the team they don't like).‎ Cheerleaders are also a big part of baseball games in Korea.‎ They lead the fans in songs, chants, and dances.When a player does well, the cheerleaders and the fans celebrate by doing a special dance created just for that player

در کره

هواداران بیس بال در کره به همان پرسر و صدایی هواداران ژاپنی هستند! در کره خیلی از هوادارن برای تشویق تیمشان توندراستیک استفاده می کنند. توندراستیک ها لوله های پلاستیکی درازی هستند که به صورت جفتی فروخته می شوند. یک هوادار هر دو توندراسیتک راه به هم می زند تا صدای بلندی برای تشویق تیمشان (یا پرت کردن حواس تیمی که دوست ندارند ) ایجاد شود. همچنین رهبران تشویش کنندگان بخش بزرگی از بازی بیس بال در کره هستند. آنها هواداران را در آوازها، سرودها و رقص ها هدایت می کنند. وقتی یک بازیکن خوب عمل می کند، رهبران تشویق کنندگان و هواداران با انجام رقص خاص برای آن بازیکن، جشن می گیرند.

In the United States
Asian visitors to the United States are often surprised and disappointed by how quiet American baseball fans are.‎ "When I went to a baseball game in San Francisco, everybody was just sitting there watching the game.‎ It was kind of boring;‎' says Barry Iwasa, a Japanese student at the University of California, Berkeley.‎ "Baseball was invented in the United States;‎' Iwasa says, "but Americans don't seem very excited about their game

در ایالات متحده

بازدیدکنندگانی آسیائی از ایالات متحده، اغلب متحیر و مایوس می شوند که چقدر هواداران آمریکایی ساکت هستند. باری لاسا دانشجوی ژاپنی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می گوید: وقتی من به یک بازی بیس بال در سانفرانسیسکو رفتم، در آنجا همه فقط نشسته بودند و  بازی را تماشا می کردند. یک جورایی خسته کننده بود.  لاوا می گوید؛ بیس بال در ایالات متحده پدید آمد اما به نظر نمی رسد آمریکائی ها در مورد بازی هایشان خیلی هیجان زده باشند.

It's true.‎ Baseball fans in the United States are some of the quietest in the world.‎ It's common to see baseball fans eating hot dogs and popcorn, and chatting with friends.‎ "When go to a baseball game;‎' says Ginger Hanson from San Francisco, ‪"I want to have fun with friends and catch up on their lives.‎ The real reason I go is for the social experience.‎"‬

این حقیقت دارد. هواداران بیس بال در ایالات متحده ساکت ترین هواداران در جهان هستند. معمول است، هواداران بیس بال را در حال خوردن هات داگ، پاپ کرن و حرف زدن با دوستان ببینید. گینگر هانسون از سانفرانسیسکو می گوید؛ وقتی به یک بازی بیس بال می روم می خواهم با دوستانم تفریح کنم و چیزهای جدیدی در مورد زندگی شان یاد بگیرم. من به این دلیل آنجا می روم که تجربه ای اجتماعی کسب کنم.

In the Dominican Republic
Like the fans in Japan, the fans in the Dominican Republic cheer loudly throughout the game.‎ They also sing and dance!‎ Since music and dancing are an important part of Dominican culture, you might even find a merengue band moving through the stands at a baseball game

در جمهوری دومینیکن

همانند هواداران ژاپنی، هواداران در جمهوری دومینیکن در سراسر بازی با صدای بلند تشویق می کنند. آنها می رقصند و می خوانند. از آنجائیکه موسیقی و رقص بخش مهمی از فرهنگ دومینیکن را تشکیل می دهد، شما حتی ممکن است یک گروه رقص مرنگا( رقص جمهوری دومینیکن) را در حال حرکت در میان جایگاه یک بازی بیس بال ببینید.

Despite the music and dancing, many Dominican fans are very serious about baseball.‎ Carol Parmenter, an American living in the Dominican Republic, says, "At Dominican games, you see groups of men drinking small cups of sweet coffee, carefully analyzing every pitch, every hit, every play.‎ American fans don‪'t usually follow the game that closely'‬

با وجود رقص و موسیقی، هواداران دومینیکن در مورد بیس بال خیلی جدی هستند. کارول پارمنتر یک آمریکائی که در جمهوری دومینکن زندگی می کند، می گوید؛ در بازی های جمهوری دومینیکن شما گروهی از مردان را می بینید که فنجان های کوچک قهوه شیرین را می نوشند و به دقت هر پرتاب، ضربه و بازی را تحلیل می کنند.  هواداران آمریکائی معمولاً بازی را به این دقت دنبال نمی کنند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب