رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۵۱:۲۷ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

دراج با جثه متوسط و اندازه در حدود ۲۵ تا ۳۵ سانتیمتر می باشد. جنس نر و ماده در این پرنده با هم متفاوت است. پرنده ای زیبا از راسته ماکیان و عضوی است از خانواده قرقاول با پر و بالی به رنگ سیاه با خال های سفید، بال های گرد و دمی کوتاه که جثه ای به اندازه کبک دارد و رفتاری مشابه آن، پرنده نر سر، سینه و سطح شکمی سیاه با لکه های سفید بر روی پهلوها دارد. پوش پرهای گوش روی گونه اش به صورت لکه سفید بزرگی مشاهده می شود. طوق بلوطی رنگ گردنش ناحیه سر و سینه را از هم جدا می کند. پشت و بال هایش به رنگ قهوه ای، با رگه های طلایی است. پوش پرهای زیر تنه و زیر دم بلوطی رنگ است و دمی سیاه با رگه های باریک عرضی سفید و نزدیک به هم دارد. پاهایش به رنگ نارنجی مایل به قهوه ای است. دراج نر نسبت به جنس ماده این گونه اندکی بزرگتر بوده و خوش رنگ تر و زیباتر است، پرنده ماده کمی کوچکتر به رنگ قهوه ای می باشد. سر پرنده به رنگ تیره است که واجد گونه هایی به رنگ سفید می باشد، چشم به رنگ سیاه، گردن به رنگ خرمایی که در نواحی با خال های سفید پوشیده شده، پشت گردن واجد لکه پهنی به رنگ قهوه ای، سینه به رنگ سیاه، پهلوها به رنگ تیره همراه با خطوط بلوطی، خرمایی  نخودی ، دم سیاه و سفید با خطوطی موازی می باشد. این پرندگان در طول فصل جفت گیری با یک صدای بلند با هم ارتباط برقرار می کنند. نرها در طی فصل آشیانه گذاری پرخاشگر و مهاجم می شوند. این پرنده ها در طبیعت تک همسر هستند. ای پرنده از دانه های غلات، میوه های انگوری، حشرات کرم ها و غیره تغذیه می کنند. این پرندگان معمولا به صورت جفت پرواز می کنند، دراج های نر عموما در هنگام طلوع آفتاب بر روی تپه، صخره و یا تخته سنگی ایستاده و شروع به آواز خواندن می کنند. این پرنده در نواحی خشک نیمه بیابانی، علفزارها، بوته های انبوه، به خصوص در محل رویش گز و در کنار مناطق تالابی زیست می کند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب