رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۰۰:۱۵ ۲۰۲۱/۱۸/۰۴     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

dna

نوکلئیک اسیدها به خاطر چگالی و تاثیر گذاری و سرعت شان مورد استفاده قرار می گیرند . مولکول های دی ان ای می تواند حجم بسیار بالایی ازاطلاعات را ذخیره کنند. DNA چگالی ترین ماده ای است که در تمام جهان هستی وجود داشته و این توانایی را دارد که تمام اطلاعات جهان ما را در خود جای دهد. بیشتر رایانه های الکترونیکی به صورت سری کار می کنند و اطلاعات یک بلاک از حافظه را بعد از یک بلاک دیگر و همینطور به دنبال هم پردازش می کنند اما واکنش های شیمیایی کاملا موازی هستند. یک قسمت از فعالیت شیمیایی می تواند روی تریلیون ها رشته DNA به صورت همزمان انجام شود .آخرین تحقیقات انجام شده که در دانشگاه کلمبیا و مرکز ژن نیویورک انجام شده است ذخیره ۲۱۲ پتابایت داده را روی یک گرم DNA ذخیره سازی کردند. در این فرآیند دانشمندان ابتدا همه داده ها را فشرده کردند و در ادامه آنها را درون یک فایل آرشیو قرار دادند. در ادامه این فایل به رشته های کوچکی از مقادیر باینری تقسیم شد. مقادیری که ما به عنوان صفرها و یک ها آنها را می شناسیم. در مرحله بعد از طریق الگوریتم اصالح کننده- پاککننده (correcting-erasure) که به نام کدهای فوران از آن نام برده می شود، رشته ها به شکل تصادفی درون قطره هایی وارد می شوند. هر قطره حاوی بارکدی است. این بارکدها به دانشمندان اجازه می دهند در آینده به بازیابی مجدد فایل ها بپردازند. درمرحله بعد دانشمندان هر کدام از صفرها و یک های درون این قطره ها را به یکی از چهار بازهای نوکلئوتیدی (Nucleobase )موجود در  DNA نگاشت کردند. این پروسه در نهایت با تهیه یک فهرست دیجیتالی از ۲۲ هزار رشته DNA که داده های کد شده درون آنها قرار گرفته اند خاتمه پیدا کرد. در مرحله آخر خروجی کار برای مرکز زیستشناسی Biosciences Twist ارسال شد تا این اطلاعات درون DNAهای زیستی قرار بگیرد و هفته بعد دانشمندان محفظه ای را از مرکز  فوق دریافت کردند که حاوی مولکولهای DNA بود. برای بازیابی فایل های درون این محفظه، آنها از فناوری خواندن ترتیبی رشته های DNA همراه با نرم افزاری که قادر به ترجمه کدهای ژنتیکی به باینری بود استفاد کردند. آنها موفق شدند فایل های خود را با خطای تقریبا نزدیک به صفر بازیابی کنند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب