رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۳:۱۶:۴۳ ۲۰۲۱/۱۸/۰۴     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

varzeshvaghalb

قلب ورزشکاران بیش از یک قرن مورد توجه پزشکان و دانشمندان بود. تغییرات در گردش خون و افزایش فشار و حجم خون در بطنهای قلب در تمرینات ورزشی بلندمدت باعث ایجاد هایپرتروفی بطن چپ می شود. هایپرتروفی به معنای افزایش حجم یک بافت از طریق بزرگ شدن سلولهای تشکیل دهنده آن می باشد. در مقابل، به حالتی که در آن اندازه سلولها تقریبا ثابت می ماند و تعداد آنها افزایش می یابد هایپرپلازیا گفته می شود. افزایش حجم خون وارده به بطن سبب افزایش قطر داخلی آن می شود که به این نوع از انطباق بافت، هایپرتروفی خارج از مرکز اطلاق می شود. از طرف دیگر، افزایش فشار خون وارد به دیواره قلب سبب افزایش ضخامت دیواره ها خواهد شد که هایپرتروفی هم مرکز نامیده می شود. این حالات را می توان واکنشی برای جبران تنش افزایش یافته روی دیواره دانست. تحقیقات بر روی کسانی که تمرینات ورزشی قدرتی بیش از حد معمول انجام می دادند، نشان داد که قلب این افراد دچار افزایش حجم و کاهش ضربان شده بود. از دیدگاه میکروسکوپیک، این افزایش فشار و حجم ورودی به بطنها سبب افزایش طول و عرض سلولهای قلبی می شود. از دیدگاه ماکروسکوپیک، این تغییرات شکل سلولی سبب افزایش جرم قلب تا ۵۰ درصد خواهند شد.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب