رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۳:۱۸:۲۳ ۲۰۲۱/۱۸/۰۴     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

jensi

تاکنون درمانهای متنوع و متفاوتی برای این سندرم به کار رفته است. اگرچه پاتوفیزیولوژی دقیق این سندرم شناخته شده نیست و درمان قطعی برای آن وجود ندارد و اغلب از درمان علامتی و دارویی استفاده می شود. درمان با هیپنوتیزم از درمانهایی است که در کاهش علایم سندرم به خصوص افسردگی و اضطراب ناشی از این اختلال به کار می رود. هیپنوتیزم حالتی است که در نتیجه توجه پذیرش و تمرکز ایجاد می شود و شامل سه بخش تجزیه یا انتزاع جذب، و تلقین پذیری می باشد. هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر این فرض استوار است که بیشتر آشفتگی های روان شناختی معلول یک شکل منفی خود هیپنوتیزم است به طوریکه افکار منفی به طور انتقادی و حتی بدون اطلاع آگاهانه پذیرفته می شوند. هیپنوتراپی شناختی رفتاری شامل چند روش اساسی به شرح ذیل می باشد: آرام سازی، تصویرسازی هدایت شده، بازسازی شناختی، حساسیت زدایی تدریجی و آموزش مهارتهای هیپنوتیک. هیپنوتیزم، باعث افزایش طبیعی ترشح آندروفین از پایانه هاي عصبی می گردد. حتی می توان با تلقینات و تکنیکهاي مناسب هیپنوتیزمی، ترشح آندروفین را باز هم بیشتر نمود و به دین ترتیب، قسمت عمده نشانه هاي سندرم پیش از قاعدگی را از بین برد. لزوم استفاده از درمان های غیر دارویی به موازات درمان دارویی به علت عوارض جانبی کمتر، عدم ایجاد وابستگی دارویی و احتمال عود کمتر بیماری، ضرورت استفاده از این روش را نشان می دهد. روانشناسان می توانند از این درمان در کنار و یا بدون استفاده از داروهای متداول این سندرم بهره برند.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب