رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۹:۲۲:۰۱ ۲۰۲۲/۰۷/۱۰     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

dars4fourcorners

درس ۴ فرکرنز ۲ درباره اشیاء داخل خانه و کارهایی است که داخل خانه انجام می شود. همچنین درخصوص چگونگی بیان یک درخواست و موافقت با یک درخواست بحث می کند. گرامر این درس درباره چه مقدار و چند تا است. در ابتدا کلماتی درباره اشیاء و کارهایی که در خانه انجام می گیرد، یاد می گیریم.

اشیاء داخل خانه:

bathroom حمام، شامل: sink=روشوئی؛ toilet=تولت؛ shower=دوش؛ bathtub=وان حمام

bedroom=اتاق خواب، شامل: bed=تخت؛ closet=کمد؛ dresser=میز کشودار؛ curtain=پرده

living room=پذیرائی، شامل: coffee table=عسلی؛ sofa=مبل؛ armchairs=مبل دسته دار؛ قفسه=shelves

kitchen=آشپزخانه، شامل: stove=اجاق گاز؛ dishwasher=ظرفشوئی؛ cupboard=کابینت؛ refrigerator=یخچال

کارهای خانه:

clean out the closet=مرتب کردن کمد؛ clean up the yard=مرتب کردن میز، اتاق، حیاط؛ drop off the dry cleaning=تحویل دادن به اتوشویی؛ hang up the clothes=آویزان کردن لباس؛ pick up the magazines= از زمین برداشتن مجلات؛ put away the dishes=کنار گذاشتن ظرفها؛ take out the garbage= بیرون بردن آشغال؛ wipe off the counter=لکه برداری کردن میز

گرامر: برای پرسیدن تعدادی چیزی ( یعنی قابل شمارش باشد) از How many و برای پرسش از مقدار( یعنی آن چیز غیرقابل شمارش باشد) از How much استفاده می شود. اسامی غیرقابل شمارش همانند air, space, salt, water, sugar,noise,pollution, smoke

How mush air is there

در پاسخ برای بیان تعداد کمی از یک چیزقابل شمارش مثل کتاب از a few و برای بیان مقدار کمی از یک چیز غیرقابل شمارش مثل آب از a little استفاده می شود. a lot of و some هم برای اسامی قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش بکار می رود.

howmuch

بخش دوم گرامر درباره عبارتهای فعلی phrasal verbs جدا شدنی است که می توانند کنار هم بیایند یا مفعول وسط آنها قرار گیرد ولی مفعول بصوت ضمیر نمی تواند بعد از آنها قرار گیرد به عنوان مثال می توان گفت I take out the garbage اما نمی توان گفت I take out it ولی I take it out صحیح است.

takeout

درخواست Requests: برای بیان درخواست می توان  can you, could you, will you, would you, do you mind را بکار برد و برای موافقت با درخواست کسی عبارات sure, no problem, I'd be happy to  به کار می رود. به مثال های تصویر زیر نگاه کنید:

request

نکته:

بعد از do you mind فعل بصورت ing دار می آید.

Do you min turnig down music که در پاسخ آن می گوییم I don't mind

Are you having a party جشن گرفته اید؟

I want to go بصورت آی وان گو تلفظ می شود و گذشته آن I wanted to go بصورت واند تلفظ می شود یعنی t خوانده نمی شود و می گوییم آی واند گو

the afternoon در کلماتی که با حروف صددار آغاز می شوند the قبل از آنها بصورت دی تلفظ می شود.

It kind of says the opposite یعنی یک جورایی برعکس میگه

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب