رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۳:۰۹:۰۲ ۲۰۲۲/۲۶/۰۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

هورمون رشد از بخش قدامي هيپوفيز و طي يك توالي ضرباني ترشح مي شود و به محرك هاي فيزيولوژيكي چون خواب و ورزش پاسخ مي دهد. اين هورمون در رشد انسان تأثير به سزايي دارد. از جملة اعمال متابوليكي گستردة آن، مي توان اثر مستقيم اين هورمون روي بافت چربي كه منجر به افزايش ليپوليز مي شود، اشاره کرد. در افراد بالغ، هورمون رشد پروتئين سازي را نيز تسهيل مي كند؛ اين عمل با انتقال اسيد آمينه از طريق غشاي سلول، تحريك افزايش توليد و به فعاليت واداشتن ريبوزوم هاي سلولي كه سبب افزايش تركيب پروتئين مي شوند، انجام مي گيرد. سالها تصور مي شد كه هورمون رشد تا زمان بلوغ ترشح مي شود و سپس در هنگام بلوغ از خون ناپديد مي گردد، اما ثابت شده كه بعد از بلوغ نيز ترشح هورمون رشد ادامه مي يابد. اين موضوع به طور حتم پاسخ سودمندي به رشد عضله، استخوان و بافت همبند و نيز بهينه كردن مخلوط سوخت و سازي در هنگام تمرين است. فعاليتها و تمرينات جسماني باعث مي شوند كه سطوح برخي هورمونها در مقايسه با مقادير استراحت افزايش يا كاهش يابد. بر پاية پژوهش هاي قبلي، هورمونهاي آنابوليک نقش مهمي در رشد و نمو دارند، لذا براي به حداکثر رساندن فوايد سلامتي- بهداشتي و کاستن از ملاحظات مالي و ايمني مرتبط با استفاده از مکمل ها، پيدا کردن راه هايي براي افزايش طبيعي اين هورمونها در بدن بسيار ارزشمند است. ورزش محرك قوي در ترشح هورمون رشد است، بنابراين علاوه بر اينكه موجب رشد نهايي قد، افزايش تودة عضلاني و كاهش چربي هاي بدن مي شود براي افراد دچار اختلال ترشح طبيعي هورمون رشد، با تقويت سنتز پروتئين ها و بازگرداندن تودة عضلات آنها به حد طبيعي، نقش درماني بسزايي دارد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب