رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۲:۲۷:۰۱ ۲۰۲۲/۲۶/۰۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

استفاده از روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري توسط زنان و انتخاب روش برای رضايت آنها تأثير زيادي مي گذارد؛ به طوريكه تجربۀ ذهني فرد را تحت نفوذ خود قرار مي دهد و بر كيفيت زندگي آنها تأثير بسزايي مي گذارد. قرص هاي خوراكي پيشگيري از بارداري به دليل تأثير بر سطوح هورمونهاي جنسي بر فعاليت جنسي زن تأثير مي گذارند و همچنين اين قرصها با سطح كمتر تستوسترون در كاهش تحريک جنسي مؤثر هستند. قرصهاي خوراكي پيشگيري از بارداري اثرات نامطلوبي بر روان فرد مثل خلق افسرده و تحريک پذيري نيز دارند بيشترين كيفيت زندگي در بين استفاده كنندگان انواع روشهاي پيشگيري از بارداري به ترتيب مربوط به روش طبيعي و كاندوم بود و در ميان آنها كمترين كيفيت زندگي به ترتيب مربوط به توبكتومي و آمپولهاي تزريقي است. تفاوت انگيزه در استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري به طور مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير مي گذارد. وجود بعضي عوارض پايدار مثل لكه بيني مداوم در زنان استفاده كننده از روشهاي پيشگيري از بارداري در زمان انتخاب روش بر سلامت و كيفيت زندگي آنها تأثير منفي دارد. در برخي زوجين، استفاده از روشهاي عقيمي نگراني درباره بارداري ناخواسته را برطرف كرده و اين موضوع مي تواند ثأثير به سزايي در افزايش رضايت جنسي و كيفيت زندگي داشته باشد. از طرف دیگر افزايش تعداد فرزندان تا حدودي فرصت اضافي آنها را براي پرداختن به امور غير ضروري كاهش مي دهد و چه بسا با گذشت زمان سبب ايجاد ارتباط قوي بين اعضاي خانواده و ميان زوجين گردد و احتمال افسردگيها و ناراحتيهاي روحي را كاهش دهد. تحقیقات نشان می دهد که كيفيت زندگي زنان استفاده كننده از روشهاي پيشگيري از بارداري كاهش يافته است و دلايل اين كاهش مي تواند عواملي از قبيل آگاهي كم، استفادۀ نادرست از وسايل، تأثير هورمونهاي موجود در اين روشها، سهل انگاري در استفاده از آنها و نگراني دربارۀ مصرف صحيح آنها باشد. لذا ضرورت  ارتقاي سطح سلامت و كيفيت زندگي و يا آموزشهاي سطوح سلامت و مشاورۀ صحيح احساس مي گردد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب