رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۱:۴۱:۵۷ ۲۰۲۱/۰۶/۱۲     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

hanjareh

صوت صدايي اسـت كـه در اثـر ارتعـاش تارهـاي صوتي ايجاد مي شود. اخـتلالات صـوت در نتيجـه نقـص در ساختار يا عملكرد هر قسمتي از مسير صـوتي در فراينـدهاي تنفس، آواسازي و تشديد رخ مي دهد. شرایط التهابی مختلف در حنجره از قبيل لارنژيتهاي عفوني و ناشي از تروما باعث تحريك يا تورم در تارهاي صوتي مي گردد. نـوعي از بـزرگ شدن لبه چاكنايي تارهاي صوتي تحت عنـوان ضـخيم شـدن تارهای صوتی نامیده می شود. هـيچ شكي در ارتباط بين مصرف سيگار و پاتولوژي هاي حنجرهاي وجود ندارد، براي مثال سرطان حنجره يك بيماري چند علتي است اما سيگار كشيدن مهمتـرين عامـل همـراه بـا ايـن نـوع سرطان مي باشد. ارتباط بسيار تنگـاتنگي بـين مـصرف دخانيات و تغييرات بافت اپيتليال حنجره به اثبات رسيده است.احتمالا بسامد پايه صوت يکي از آسيب پذيرترين پارامترهاي آکوستيکي صوت افراد سيگاري مي باشد. ميانگين بالاي تغييرات آشفتگي بسامد، آشفتگي بلندي صدا و درصد بي نظمي ارتعاش تار آواها در مردان سيگاري را به احتمال قوي مي توان به تغييرات بافتي ايجاد شده در تار آواها، التهاب ايجاد شده در اثر استعمال سيگار و تاثيرات عصب شناختي نيکوتين و ساير ترکيبات شيميايي سيگار نسبت داد. به نظر مي رسد افزايش درصد زماني سکوت در حين گفتار پيوسته مردان سيگاري مربوط به کيفيت بسته بودن نامناسب تار آواها در مرحله حرکت آن ها باشد. بطورکلی سیگار ماده دخانیای است که روی تارهای صوتی و ریه ها اثر می گذارد. تاثیر سیگار روی حنجره می تواند منجر به بدخیمی شود. می توان گفت سرطان حنجره رابطه مستقیم و تنگاتنگی با سیگار دارد. با حذف سیگار تقریبا می توانیم سرطان حنجره را ریشه کن کنیم. اگر فرد سیگاری به مدت ۲ هفته دچار گرفتگی و تغییر صدا شود حتما باید به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کند تا تارهای صوتی اش کامل بررسی و حتی در صورت لزوم نمونه برداری انجام شود. تشخیص زودرس سرطان حنجره بسیار مهم است. برخلاف بقیه سرطانها اگر این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود، سرطان درمان پذیر است و می توان بقیه تارهای صوتی را حفظ کرد تا توان صحبت کردن از بیمار گرفته نشود.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب