رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۲:۵۱:۰۶ ۲۰۲۱/۰۷/۱۲     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

در حال حاضر شواهدي مبنی بر اینکه ورزش فوایدي را براي عملکرد مغز فراهم می آورد در دست است. فعالیت بدنی یادگیري و حافظه را در انسان و حیوان توسعه می دهد، به علاوه یک سبک زندگی فعال از دست دادن عملکرد شناختی را در پیري به تعویق می اندازد و یا از وقوع بیماري هاي تخریب کننده اعصاب جلوگیري می کند، ورزش باعث ایجاد تغییرات متعدد در مغز می گردد که مهمترین آنها رشد و بازسازی مغز است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند افرادي که تمرینات فیزیکی انجام می دهند، سلولهاي مغزي بهتري را پرورش می دهند، مطالعات کنونی در این زمینه آشکار می سازند که مغز به طور قابل ملاحظه اي نسبت به ورزش پاسخ می دهد و تغییراتی در سطوح مولکولی، سلولی و آناتومیکی آن به وجود می آید. جالب اینکه خیلی از این تغییرات در مناطقی از مغز روي می دهند که از نظر یادگیري حافظه و عملکرد شناختی بالاتر حائز اهمیت بسیار می باشد. ورزش موجب بهبود سیستم عصبی و هماهنگی بهتر عضلات و اعصاب خواهد شد از آنجایی که اعصاب، رشته های ارتباطی مغز با اعضای بدن هستند فعالیت اعضای بدن تحت تأثیر مغز قرار می گیرد. ورزش اعصاب ارادی را به طور مستقیم و اعصاب غیرارادی را به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. ورزش به عنوان یک روش غیر تهاجمی می تواند علاوه بر تأثیرات انکار ناپذیر بر عملکرد بسیاری از ارگانهای بدن از جمله سیستم تنفسی، قلبی -عروقی و گوارشی سبب تقویت حافظه و یادگیری گردد. این تأثیرات با تغییرات سلولی و مولکولی در ساختار مغز همراه است. افزایش اندورفینها، کته کولامین ها فاکتورهای نوروتروفیک، نیتریک اکساید و Reelin از جمله عوامل مؤثر و دخیل در تقویت حافظه به دنبال ورزش هستند. البته لازم به ذکر است که مسیرهای پیام رسان سلولی متعددی می تواند در پایدار ماندن این تغییرات دخیل باشند که مسلما نیاز به بررسی و مطالعۀ بیشتر دارند.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب