رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۴:۱۷:۵۹ ۲۰۲۱/۲۴/۰۹     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

zanashuei

انتظارات زناشویی عبارتند از استانداردها و فرضیه های ذهنی، چارچوبهای از پیش تعیین شده و بایدها  نبایدهایی که زوجین در مورد همسر و زندگی زناشویی دارند که ممکن است مبتنی بر واقعیت باشد و یا مبتنی بر واقعیت نباشد. در هر حال افراد همراه با خود انتظاراتی به ازدواجشان می آورند از قبیل چیزهای جزیی، مسایل رایج، و یا مسائل عمیق و اغلب پنهان. این انتظارات بر اساس عواملی چون خانواده زوجین، روند اجتماعی شدن، فرهنگ و غیره شکل می گیرد. در یک تقسیم بندی انتظارات به غیرواقع بینانه و انتظارات واقع بینانه تقسیم می شود. زوجهایی که باورهای غیرواقع گرایانه ای را برای آینده ازدواج خود دارند، در پذیرش رفتارهای نامناسب همسر خود دچار مشکل می شوند و با طرد و خصومت و به گونه ای منفی پاسخ می دهند. انتظارات غیرواقع گرایانه در مقایسه با انتظارات واقع گرایانه به رضایتمندی کمتر از زندگی زناشویی بعدی منجر می شود. یکی از راههای آگاهی افراد در آستانه ازدواج از انتظارات مطلوب و نامطلوب درباره ازدواج و زندگی زناشویی و نیز آموختن مهارتهای لازم جهت ارتقاء روابط بین فردی، استفاده از دوره های آموزشی ویژه این افراد می باشد و به نظرمی رسد آموزش های پیش از ازدواج نقش مهمی را در این راستا ایفا نموده و می توانند دانش فرد را در این زمینه ارتقاء بخشند. این آموزش ها می توانند از طریق ارائه متون، سمینارها و سخنرانی ها و جلسات آموزش فردی و گروهی، کلاس های درس و یا در کارگاه های آموزشی با حضور زوج ها و متخصصان روان شناسی و مشاوره انجام شوند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب