رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۲:۴۷:۵۶ ۲۰۲۱/۱۸/۰۵     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

akneh

آكنه ازجمله شـايعتـرين بيمـاريهـاي پوسـتي در سنين جواني و نوجواني محسوب مي گردد. اين بيماري سبب مشكلات زيـادي ازنظـر زيبـاي و نيـز مـشكلات روحي ـ رواني و شرمندگي فرد از ظاهر خود و حـضور در جامعه مي شود كه موجب افت عملكـردي فـرد و در ادامـه، كـاهش قابـل ملاحظـه اي در كيفيـت زنـدگي مبتلایان می شود. یکی از مهمترین عوامل نقش رژیم غذایی و تغذیه در ایجاد آکنه است. در مورد تـأثير تغذيـه روي آكنـه مطالعـات زيـادي صورت گرفته است كه مصرف غذاهاي شيرين و شير در بروز آكنه مؤثر دانسته شده است. شکلات پوستی مانند آکنه و اگزما می تواند به سرعت با روزه گرفتن از بین برود. این اتفاق ممکن است رخ دهد، زیرا بدن بطور موقت کار هضم را رها می کند و قادر است انرژی های احیا کننده خود را بر روی سیستم های دیگر متمرکز کند.
 اصلاح رژیم غذایی یا تغذیه مناسب می تواند نقش بسزایی در جهت کمک به درمان آکنه داشته باشد. روزه گرفتن به عنوان یکی از این انواع تغییرات مثبت در سبک غذا خوردن می باشد، لذا می تواند در کاهش شدت آکنه موثر باشد. بعضی ها معتقدند که روزه داری در ماه رمضان موجب بهبود ضایعات آکنه در پوست می شود. که این بهبودی آکنه های پوست ممکن است به این دلیل باشد که روزه داری باعث کاهش سایتوکاین های التهابی موثر در پاتوژنز آکنه می شود. مطالعات نشان می دهد که روزه داری با الگویی شبیه به آنچه در ماه رمضان انجام می شود تاثیر مثبتی روی شرایط التهابی بدن دارد
می توان عنوان کرد که روزه داري در ماه رمـضان بـدون كـاهش ميـزان غـذاي دريافتي، كاهش در ميزان انرژي دريـافتي و كـاهش در میزان مصرف چربی و شیرینی می تواند باعث تغییرات مثبت در بدن از جمله کاهش آکنه در افراد شود.
 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب