رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۱:۴۶:۲۳ ۲۰۲۱/۱۳/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

dailylife

درس ۴ فرکرنز در خصوص زمان حال ساده است که برای بیان کارهای روزمره بکار می رود. در این درس درباره نحوه جا به جا شدن Getting around با انواع وسایل نقلیه، دوچرخه و غیره بحث می کنیم. برای راندن ماشین از فعل Drive برای راندن دوچرخه Ride، برای تاکسی گرفتن، سوار اتوبوس و قطار و مترو شدن از فعل Take استفاده می کنیم که با توجه به تصویر زیر مشاهده می کنید که قبل از کلمات قطار، مترو و اتوبوس حرف تعریف The آمده است ولی قبل از کلمه تاکسی Taxi حرف تعریف a بکار می رود. Cap هم به معنی تاکسی است و آمریکائیها آن را بکار می برند. کلمات زیر هم مانند تاکسی در آمریکا و انگلیس متفاوت بیان می شوند:

آمریکایی Cell phone Movie The movie Truck Cap
انگلیسی Mobile phone Film Cinema Lorryکامیون Taxi

نکته: توجه داشته باشید در جمله من پیاده به خانه می روم؛ قبل از کلمه خانه یعنی Home حرف اضافه to نمی آید:I walk home

gettinaround

گرامر: در زمان حال ساده اول فاعل و سپس قسمت اول فعل می آید. باید توجه کرد که در این زمان برای سوم شخص (He,She,It) به فعل حرف s یا es اضافه می شود. برای منفی کردن این زمان همانطور که در تصویر زیر می بینید از فعل کمکی don't  استفاده می کنیم که در سوم شخص از Doesn't استفاده می شود و در این حالت s یا es فعل حذف می شود.

zamanhalsadeh

در حالت سوالی فعل کمکی do یا does قبل از فاعل می آید. و جواب سوالات بله یا خیر(Yes/No question) همانند تصویر زیر به کمک do یا does داده می شود. مثلاٌ در جواب سوال Does Ali exercise می گوییم Yes, He does یا No, he doesn't

halsadehyesnoquestion

سوالات wh question سوالاتی هستند که با Where و همانند آن آغاز می شود. نحوه ساخت سوالات در زمان حال ساده با این کلمات بدین صورت است که ابتدا این کلمات می آیند سپس do/does و بعد فاعل و سپس فعل می آید:

 

what do you study

how long do you study

when do you study

what time do you study

who do you study with

why do you study

where do you study

- پرسیدن وقت: پرسیدن زمان با جمله ساعت چنده؟ What time is it یا What's the time است که  می توان در جواب گفت، مثلاً دوازده و پانزده دقیقه است یا گفت، یک ربع از دوازده گذشته است. در تصویر زیر مثال های بیشتری را مشاهده می کنید:

از نیمه شب تا ظهر = a.m

از ظهر تا نیمه شب = p.m

porsidansat

برای بیان روزهای هفته قبل از روزها حرف on می آید. برای صبح، ظهر و عصر حرف اضافه in می آید در تصویر زیر موارد دیگری هم آورده شده است.

harfezafehayamhafteh

 

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب