رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۴۶:۰۷ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

پیشرفت فناوری، علوم کامپیوتر و تکنولوژِی های نوظهور موجب شده بزهکاران به دنبال  راه های جدیدی برای ارتکاب جرم باشند. به همین دلیل نظام عدالت کیفری از ماموران کشف جرم تا قاضی صادر کننده حکم نیز باید از راه های جدیدی برای کشف جرم و صدور حکم استفاده کنند. عصر هوش مصنوعی که به تازگی وارد آن شده ایم، تمام جنبه های زندگی بشر را متحول می نماید و نظام عدالت کیفری بسیاری از کشورها شروع به استفاده از هوش مصنوعی در فرایند دادرسی کیفری کرده اند که تحول و البته چالش بزرگی در تحقیقات جنایی و دادرسی کیفری ایجاد خواهد کرد. در ایالات متحده آمریکا چندین دهه است که از ابزارهاي هوش مصنوعی در تصمیم گیري در نظام عدالت کیفري استفاده می شود. سیستم عدالت پیش گویانه (پیش بینی کننده) که بر اساس دسترسی کامل به تمام اطلاعات قضایی موجود و پرونده هاي حقوقی ساخته شده، به خوبی در آنجا توسعه یافته است. عدالت پیش گویانه ارزش خود را ثابت نموده، زیرا عدم اطمینان حقوقی و غیرقابل پیش بینی بودن تصمیمات دادگاه را کاهش داده است. سیستم هاي هوش مصنوعی اخیراً در دادرسی هاي کیفري کشورهاي اروپایی ظاهر شده است. توسعه و اجراي آنها به دلایل مختلفی بوده که در درجه اول افزایش بار عدالت کیفري و کاهش بودجه اختصاص یافته به اجراي عدالت است. متخصصان حقوق اتحادیه اروپا به تجربه وکلاي آمریکایی در استفاده از هوش مصنوعی براي به حداقل رساندن تبعیض علیه فردي که آیین دادرسی کیفري علیه او تصمیم گرفته روي آوردند و به این نتیجه رسیدند که باید تحت تأثیر توسعه فناوري قرار گیرد. از یک سو، بررسی تجربه استفاده از هوش مصنوعی در دادرسی هاي کیفري تعدادي از کشورهاي خارجی نشان می دهد که فرصت هاي کافی براي تضمین شفافیت، پیشبینی پذیري و استانداردسازي نظام حقوقی را فراهم می کند. از سوي دیگر، هوش مصنوعی تهدیدات زیادي را با توجه به امکانات محدود نرم افزاري با خود به همراه دارد که بخش فناوري اطلاعات می تواند ایجاد کند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب