رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۴۳:۲۳ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

طرحواره های جنسی به عنوان باورهای اساسی  هسته ای ابعاد جنسی فرد تعریف شده است که از تجارب گذشته مشتق شده اند و در تجربه های حال نمود پیدا می کنند و در پردازش اطلاعات جنسی افراد تاثیر می گذارند و رفتار جنسی را هدایت می کنند. طرحواره های جنسی شامل دو بعد است. ۱- بعد مثبت، شامل طرحواره پرشور- عاشقانه و طرحواره صریح- راحت؛ ۲- بعد منفی؛ طرحواره خجالتی - محتاط. افرادی که طرحواره مثبت دارند، تمایل دارند که در نگرش های جنسی راحت باشند و به طور کلی از بازداری های اجتماعی مانند خودآگاهی یا خجالت رها هستند و طیف گسترده تری از فعالیت های جنسی را در طول زندگی جنسی خود دارند. برای زنان دارای طرحواره جنسی مثبت، روابط عاشقانه مرکزیت دارند. زنان دارای طرحواره صریح- راحت، تمایلات و رفتارهای جنسیشان را مانند زنان دارای طرحواره پرشور- عاشقانه می دانند اما این افراد تعهد ضعیف تر و پیوندهای کمتر پایایی دارند و ممکن است در روابط جنسی تعهد کمتری داشته باشند. برعکس زنانی که طرحواره های منفی از تمایلات جنسی دارند، خودشان را از نظر عاطفی سرد و غیرعاشقانه می دانند و اذعان دارند که در رفتار جنسی و روابط عاشقانه، به شیوه ای بازدارنده و محافظه کارانه عمل می کنند. نگرش ها و ارزش های منفی در این خصوص دارند و ممکن است خود را به عنوان افراد خودآگاه، خجالتی، یا غیرمطمئن در انواع بافت های جنسی و اجتماعی توصیف کنند. از آنجایی که دیدگاه زنان دارای طرحواره های منفی دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، روابط جنسی آنها، به طور بالقوه آسیب پذیر است. دیدگاه جنسی ضعیف و منفی می تواند یک عامل حساس برای رشد مشکلات جنسی بشد و در برابر فشارزاهای مربوط آسیب پذیرتر باشند.
طرحواره های جنسی طیف وسیعی از ابعاد جنسی، از جمله تجارب و گرایش های جنسی، رفتار جنسی و بازنمایی هویت جنسی فرد را در بر می گیرد. این طرحواره ها می تواند یک عامل قوی در سازگاری جنسی زنان، صرف نظر از عامل سن باشند. دیدگاه های جنسی مثبت از خود می تواند کارکرد جنسی رضایت بخشی به همراه داشته باشد و دیدگاه های جنسی منفی، همراه با تعارض و ضعف می تواند پریشانی، مشکلات و اختلالات جنسی را در پی داشته باشد. زنانی که خود را با صفات پرشور – عاشقانه توصیف می کنند، نگرش مثبت تری نسبت به مسایل جنسی داشته، قابلیت برانگیختگی، تهییج و رسیدن به ارگاسم را در درجات بالاتری تجربه می کنند و در کل زندگی جنسی غنی تری دارند. همچنین این زنان، برای تجربه روابط عاشقانه و صمیمی نیز مستعدتر می باشند. برعکس زنانی که دارای طرحواره جنسی خجالتی - محتاط می باشند از نظر جنسی کارکرد ضعیف تری داشته و دارای خزانه فکری و رفتاری منفی تر و ضعیف تر در مورد مسائل جنسی می باشند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب