رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۴۱:۱۱ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

رضایت جنسی حالت عاطفی ای است که با تحقق خواسته های فرد در زمینه زندگی جنسی به وجود می آید. عوامل بسیاری با رضایت جنسی در ارتباط اند، یکی از این عوامل فعالیت و عملکرد جنسی است، که شامل فراوانی فعالیت جنسی، تنوع رفتارهای جنسی، نگرش مثبت نسبت به روابط جنسی و غیره است. تحقیقات نشان می دهد که عزت نفس بالا با رضایت جنسی بیشتر در ارتباط است. عزت نفس جنسی به ارزشی که یک فرد به خود به عنوان یک موجود جنسی می دهد مانند هویت جنسی و درک شایستگی جنسی اشاره دارد. عزت نفس جنسی از عوامل مختلفی، از جمله میزان احساس کنترل بر رفتار جنسی، مهارت و تجربه در رفتار جنسی، میزان مطلوبیت تصویر تن، میزان پذیرش اخلاقی تجربه جنسی  میزان انطباق پذیری با تجربه جنسی تاثیر می پذیرد. حوادث منفی نیز می توانند بر روی عزت نفس جنسی تاثیر نامطلوب داشته باشند. زمانی که یک فرد رفتارهایی چون خجالت، شرمساری و احساس حقارت نسبت به خودش دارد عزت نفس جنسی اش با توجه به رفتارها و احساسات منفی او شکل می گیرد. از طرفی عزت نفس جنسی افراد شدیدا از رضایت از همسر تاثیر می پذیرد و افرادی که دلبستگی عاشقانه کمتری دارند، عزت نفس و به تبع رضایت از همسر کمتری را نشان می دهند. تحقیقات نشان داده است که کیفیت فعالیت های جنسی در زوجینی بیشتر است که فعالیت های خوشایند و ناخوشایند خود را در حین فعالیت های جنسی را ابراز می کنند. از نظر تئوری تبادل اجتماعی، اظهارات جنسی وقتی موثرند که به احتمال بیشتری زوجین در انجام فعالیت های جنسی دلخواه همسرشان و اجتناب از فعالیت های مورد نفرت همسرشان توافق کنند. بنابراین، ارتباطات و ابراز وجود جنسی بیشتر به شناختن رفتارهای خوشایند و ناخوشایند کمک می کند و بنابراین احتمال رفتارهای خوشایند را افزایش و رفتارهای ناخوشایند را کاهش می دهد و این امر احتمالا به رضایت جنسی و رضایت کلی بیشتر منجر می شود.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب