رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۳۶:۴۷ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

فساد در شکل پنهان خود جنبه های مختلفی را شامل می شود. هر زمان که سخن از فساد پنهان می شود، عمدتاً از مفهومی صحبت می کنیم که در موقعیتها، رویدادها و تجربه های واقعی زندگی مربوط به اعمال مختلف فساد می شود که مشاهده و پیگرد قانونی آنها دشوار است. فساد پنهان شامل ابعاد گوناگونی همچون فساد ساختاری و نهادی؛ فساد خاکستری و فساد شبکه ای می شود. فساد پنهان در بسیاری از منظرها مشابه و مترادف با فساد نهادی است. فساد نهادی به اشکال قانونی، سیستمی و ساختاری فساد اشاره دارد که مجرمان آن را فساد نمی بینند یا تفسیر نمی کنند. یکی از جنبه هایی که فساد ساختاری و فساد سیستمی را در منظر عموم متمایز می کند، این است که اولی با شهرت، هنجارهای غیر رسمی، تعاملات متقابل همکاری مشروط و خطر خروج از معامله همراه است، در حالی که دومی با اجرای یک شخص ثالث شناسایی می شود. هنجارهای غیر رسمی و تقسیم سلسله مراتبی مسئولیت ها در شبکه های فساد تا حدی با وظایف سازمانی همپوشانی دارند. در تبیین فساد خاکستری، آن را بخشی از فساد پنهان می دانند، زیرا حوزه هایی را نشان می دهد که در درک و قضاوت واضح نیستند. مناطق خاکستری فساد شامل موارد نقض حقوقی و اخلاقی است که به راحتی قابل درک و تشخیص نیستند.  فساد خاکستری بسیار مبهم است، زیرا از یک منظر غیرقانونی است و از زاویه دیگر مشروع تلقی می شود. منطقه خاکستری فساد، زمانی ظاهر می شود که کارمند دولتی احتمالا از قواعد اداری فراتر رفته است، اما هنوز به منطقه جنایی نرسیده است. و در نهایت در تبیین فساد شبکه ای آن را مبتنی بر تعاملات ناسالم اعضا معرفی می کنند.  فساد شبکه ای بسته به دامنه فعالیت اش شامل افراد، گروه ها و بنگاههای متعددی است که هر یک نقش متفاوتی در انتقال و توزیع منابع با استفاده از تقسیم کار پیچیده برای شکل گیری شبکه های هماهنگ، ایفا می کنند. 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب