رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۳۶:۰۰ ۲۰۲۳/۲۷/۰۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

اقتصاد دیجيتال را می توان یكی از کليدواژه های مهم ادبيات سياستگذاران و از جمله سياستگذاری علم و فناوری به شمار آورد. مفهومی که هم خود تكامل یافته مفاهيم مربوط به اقتصاد سنتی و منبع محور است و هم توانسته تغييرات قابل توجهی را در حوزه های مختلف کسب و کار رقم بزند. توسعه فناوری های مختلف و رسوخ آن به بخش های توليدی و خدمات در کسب و کارهای مختلف چنان تغييرات شگرفی را با خود به همراه داشته است که علاوه بر فعالان کسب و کار، سياست گذاران را نيز با موقعيت تصميم سازی مهمی مواجه کرده است و این پيام را به آنها منتقل می کند که نمی توان در مقابل توسعه و رسوخ فناوری ایستاد و باید شرایطی فراهم کرد که بتوان از فرصت های مربوط به توسعه فناوری، بهترین بهره برداری را داشت و حتی الامكان تهدیدهای مربوط به آن را نيز شناسایی و برای تبدیل آنها به فرصت یا جلوگيری از گزند آنها، تمهيداتی اندیشيد. اقتصاد دیجيتال را می توان انجام فعاليت های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف کرد؛ که در این اقتصاد نوین، شبكه سازی دیجيتالی و توسعه زیرساخت های ارتباطی بستری جهانی فراهم می آورد که در آن افراد و سازمانها با تجهيز به راهبردها به تعامل با یكدیگ، برقراری ارتباط، انجام فعاليت های اقتصادی، همكاری و جستجوی اطلاعات می پردازند. بنا بر تعریفی دیگر، اقتصاد دیجيتال، اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری های دیجيتال شامل شبكه های ارتباطی، رایانه ها، نرم افزارها و سایر فناوری های اطلاعاتی استوار است. اقتصاد دیجيتال به صورت کاملا بنيادین، شيوه توليد و بازاریابی کالا و خدمات شرکت ها را تغيير داده و بهبود بخشيده و در واقع مدل های جدید از کسب و کار را در حوزه های مختلف به ارمغان آورده است. اقتصاد دیجيتال حوزه وسيع تری از بخش دیجيتال دارد و اغلب فعاليت های اقتصادی فعال در سطح دیجيتالی را پوشش می دهد. به عبارتی این حوزه دربرگيرنده خدمات دیجيتال، اقتصاد پلتفرمی و بخشی از اقتصاد اشتراکی و اقتصاد گيگی است. نكته قابل توجه آن است که اقتصاد دیجيتال در نقطه مقابل اقتصاد سنتی قرار داشته و به طور فزایندهای با اقتصاد فيزیكی یا آفلاین درهم آميخته شده و این ترسيم شفاف از اقتصاد دیجيتال را مشكل تر می کند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب