رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۴:۳۶:۳۰ ۲۰۲۲/۳۰/۱۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

امروزه نیاز روزافزونی به استفاده از شیوه های زیست سازگار برای ساخت نانوذرات احساس می شود که منجر به کاهش سمیت ناشی از ساخت شیمیایی و جلوگیری از اثرات مخرب در کاربردهای پزشکی می شود. درنتیجه محققان در تغییر روند ساخت نانوذرات به سوی استفاده از سیستم های زیستی از جمله باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها، مخمرها، ویروس ها  و عصاره های گیاهی تلاش می کنند. در این روش نیازی به هزینه های زیاد، صرف انرژی و حرارت نیست و همچنین لازم نیست از مواد شیمیایی سمی در ساخت نانوذرات دارای کاربردهای پزشکی استفاده کرد. ساخت سبز نانوذرات می تواند به پنج روش انجام شود که شامل موارد زیر است:.
روش پلی ساکارید
در این روش، نانوذرات نقره با استفاده از آب به عنوان حلال و پلی ساکاریدها به عنوان یک عامل پوشش دهنده تهیه می شوند. در برخی از موارد پلی ساکاریدها به عنوان عامل احیا کننده و هم به عنوان یک عامل پوشش دهنده ایفای نقش می کنند.
روش تولنز
در این روش نانوذرات نقره با حجم کنترل شده در یک فرایند تک مرحله ای سنتز می شوند.
روش پرتوافکنی
نانوذرات نقره را می تون با استفاده از انواع روش پرتودهی، ساخت. در این روش هیچ عامل احیاکننده ای لازم نیست. به عنوان مثال با اشعه لیزر از محلول آبی نمک نقره و سورفاکتانت می توان نانوذرات نقره با شکل و اندازه کاملا یکنواخت به وجود آورد.
روی پلی اکسومتالات
پلی اکسومتالات، کلاسترهای آنیونی اکسیژن- فلز واسطه هستند که به دلیل حل شدن در آب و قابلیت انجام واکنش اکسیداسیون احیای مرحله به مرحله بدون اخلال در ساختارشان، پتانسیل ساخت نانوذرات نقره را دارند.
روش زیستی
در ساخت بیولوژیکی نانوذرات میکروارگانیسم ها و گیاهان به عنوان احیاء کننده و پایدار کننده نانوذرات به کار می روند. ساخت بیولوژیکی نانوذرات با به کار بردن عوامل زیستی همچون باکتری ها، قارچ ها، اکتینومیست ها، مخمرها، جلبک ها، ویروس ها و گیاهان انجام می شود.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب