رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۱۱:۳۵ ۲۰۲۲/۳۰/۱۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 کلاه قیفی

 این کلاه با دو میل بافته می شود.
ابتدا سه دانه سر انداخته شروع به بافت می کنیم.
رج اول:دانه اول را در میل گرفته+یک دانه ژوته +دانه ی بعدی را ساده بافته+ یه ژوته + دانه آخر را می بافیم.
رج دوم:بدون اضافه کردن، دانه ها را ساده بافته (ژوته را طوری میبافیم که سوراخ نیفتد)
رج سوم:مانند رج اول، دانه اول را بافته + یه ژوته + دانه های بعدی را بافته +یک دانه مانده به آخرین دانه بازم یک ژوته میندازیم +آخرین دانه را نیز می بافیم.
رج چهارم:مانند رج دوم، بدون اضافه کردن، ساده بافته و ژوته ها را طوری می بافیم که سوراخ نیفتد.
این کار را آنقدر ادامه می دهیم که به اندازه بلندی کلاه شود.
(توجه :هر ۴ یا۵ رج یک بار جای رجهای زیر و رو را باهم عوض کرده تا بافت حالت برآمدگی پیدا کند )
*فقط در رجهای رفت دانه اضافه کرده و در رجهای برگشت ژوته را طوری ببافید که سوراخ نیفتاد.

مرحله دوم:
وقتی بلندی کلاه را کامل کردیم مرحله بعد را به این ترتیب می بافیم. 
در رجهای رفت، مانند مرحله اول، یک دانه بافته + یک ژوته +  بقیه دانه ها را ساده می بافیم و دو دانه انتهایی را دو تا یکی می بافیم. 
رج برگشت، ساده بافی کرده، فقط حواسمان باشد که ژوته را کور ببافیم. یعنی طوری ببافیم که سوراخ نیفتاد 
این کار را آن قدر ادامه میدهیم که طول مستطیل به اندازه دور تا دور سر شود
البته نباید سفت کشیده شود. در این صورت کلاه طرح برآمدگی را نشان نمیدهد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب